ALBUM COMMENTARY (wersja polska poniżej)

In life, we should all have goals. We need to constantly set new ones and then embark on a path to reach them. But we should also have dreams – they add beauty and colour to everyday life.

We find this approach inspiring. We share the same love for music, passion for playing in a duo, necessity of expression and – most importantly – will to pursue holistic, thought-out projects. This work brings us great satisfaction and a sense of fulfillment.

We’ve known each other for 25 years. Together with Waldemar Malicki, we performed Mozart’s concerto KV 242 for 3 pianos at the Mozart festival in Warsaw (coincidentally, the very same concerto is featured on this album in an arrangement for two pianos).

Since then, we’ve made several recordings together. The Argentinian album entitled “Destiny” features nostalgic tangos written by Astor Piazzolla and arranged by Adrian, as well as “Tres Romances Argentinos” by Carlos Guastavino. A year later, we recorded a double album where – for the first time in Polish history – we perform all of Mozart’s sonatas ever written for four hands.

We decided that now is the time for an even bigger challenge. It has been a dream of ours to record all concertos for two pianos ever written by two of the greatest composers – Bach and Mozart. Altogether, that makes five. With this album, we would like to mark the 30th anniversary of Duo Granat.

This achievement would have never been possible if it weren’t for two things: the wonderful and sacrificial work of our colleagues from the Prima Vista quartet (who are also celebrating their 20th anniversary this year!); and the help and support of the Polish Radio in Warsaw in providing us with the S1 recording studio and publishing the album. We would like to thank each one of you individually: Piotr Iwicki, Stanisław Bukowski, Bożena Mieczkowska and Magdalena Kawczyńska. Our music wouldn’t sound the same without the great work of sound engineer Ewa Guziołek-Tubelewicz. Thank you, Ewa, for your kind heart, sensitive ear, great taste, wonderful help and advice during our recording sessions. We can’t forget about Jarek Bednarski – our fabulous piano tuner. Thank you for preparing our instruments, your professionalism, preparation and mobility.

We give you OPERA OMNIA – an album featuring all of the concertos for two pianos written by Bach and Mozart. This is a project created by many good and positive people, an unconventional project featuring a string quartet and even – in the case of Mozart’s concertos – Adam Bogacki on the double bass.

It was our goal to provide listeners interested in music for duo with one single album that features all of these pieces.

We hope you enjoy listening to it as much as we enjoyed recording it.

Tamara Granat
Adrian Kreda

CONCERTOS FOR TWO PIANOS AND STRING QUARTET

W.A. Mozart - Concerto in F major, KV 242
W.A. Mozart - Concerto in E flat major, KV 365
J.S. Bach - Concerto in C major, BWV 1061
J.S. Bach - Concerto in C minor, BWV 1060
J.S. Bach - Concerto in C minor, BWV 1062


KOMENTARZ DO PŁYTY

Mówi się, że w życiu ważne są cele – trzeba je mieć, stawiać sobie coraz to nowe wyzwania, a potem je realizować.
Marzenia również warto mieć - to one upiększają i ubarwiają codzienność.

Takie podejście bardzo nas inspiruje. Podzielamy tę samą miłość do muzyki, pasję do gry w duecie fortepianowym, potrzebę wyrażania myśli, a przede wszystkim ogromną chęć realizacji projektów całościowych o konkretnej tematyce. Taka praca przynosi poczucie ogromnej satysfakcji i spełnienia.

Z Adrianem znamy się od 25 lat. Właśnie wtedy wykonaliśmy - wspólnie jeszcze z Waldemarem Malickim - koncert Mozarta KV 242 na 3 fortepiany na festiwalu mozartowskim w Warszawie (dokładnie ten koncert który na płycie brzmi na dwa instrumenty).

Dziś mamy za sobą nagranie kilku albumów.

Płyta „Destiny” o tematyce argentyńskiej, przepełniona jest nostalgią wybrzmiewającą z tang Astora Piazzolli w aranżacji Adriana oraz „Tres Romances Argentinos” Carlosa Guastavino. W rok póżniej powstaje album dwupłytowy nagrany po raz pierwszy w Polsce ze wszystkimi sonatami na cztery ręce Wolfganga Amadeusza Mozarta - „All 6 Sonatas for 4 hands”.

Pomyśleliśmy że nadszedł czas na jeszcze większe wyzwanie.

Bardzo chcieliśmy nagrać wszystkie koncerty na 2 fortepiany wielkich mistrzów – Bacha i Mozarta. Łącznie jest ich pięć. Tym samym pragnęliśmy ukoronować trzydziestoletnią pracę duetu Duo Granat.

Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie wspaniała i ofiarna praca naszych kolegów z Kwartetu Prima Vista, zespołu, który obchodzi w tym roku dwudziestolecie działalności, oraz niezwykła pomoc i wsparcie Agencji Polskiego Radia w Warszawie w udostepnieniu studia S1 oraz wydania albumu. Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich Państwa: pana Piotra Iwickiego, pana Stanisława Bukowskiego, pani Bożeny Mieczkowskiej i pani Magdaleny Kawczyńskiej.

Dla nas muzyków na nic byłoby wykonanie gdyby nie piękna oprawa reżysera dźwięku Ewy Guziołek-Tubelewicz. Dziękujemy Ewo za dobre serce, wrażliwe ucho, smak i dobry gust, pomoc, uwagi i cierpliwość podczas sesji nagraniowych.

Nie pominiemy również Jarka Bednarskiego – stroiciela, wybitnego technika fortepianów. Dziękujemy za cudowne przygotowanie instrumentów, za mistrzowską i szybką pracę, gotowość i mobilność.

Tak powstaje OPERA OMNIA – DZIEŁA WSZYSTKIE – Koncerty na dwa fortepiany Bacha i Mozarta. Praca wielu serdecznych i dobrych ludzi, w niekonwencjonalnej formie z kwartetem smyczkowym, a w przypadku koncertów Mozarta z doangażowanym kontrabasem – występującym gościnnie - Adamem Bogackim.

Bardzo zależało nam na tym, aby słuchacz interesujący się literaturą duetową, czy też po prostu meloman, miał dostęp do wszystkich tych Koncertów, aby były „pod ręką”, w jednym albumie.

Życzymy wszystkim miłego odbioru.

Tamara Granat
Adrian Kreda

KONCERTY NA DWA FORTEPIANY I KWARTET SMYCZKOWY

W.A. Mozart - Koncert F-dur, KV 242
W.A. Mozart - Koncert Es-dur, KV 365
J.S. Bach - Koncert C-dur, BWV 1061
J.S. Bach - Koncert c-moll, BWV 1060
J.S. Bach - Koncert c-moll, BWV 1062