Welcome to my blog. The time has come to share something important with you.

In April 2016, in the NOSPR building in Katowice, Duo Granat – Tamara Granat & Adrian Kreda recorded an album entitled “All 6 Sonatas for piano 4 hands”. This is the first double-album in Polish history featuring all of W. A. Mozart sonatas ever written for 4 hands. The recording was supervised by the invaluable Beata Jankowska-Burzyńska and published by DUX. We are delighted to inform you that the album is now available for purchase.  

For us, the album is another dream come true. Recording it allowed us to share our interpretation and the way we hear and understand the compositions. It was an amazing experience and pure pleasure of performing. We approached Mozart’s music with humility, and the longer we played, the clearer our goal became: to play with simplicity, elegance and to bring out the best from the instrument.

Working with Adrian is a wonderful musical experience. He shares my love for music, passion for duet and need to express. Working together is simply a pleasure for the both of us. Our goal was to record the sonatas in a light fashion – with beautiful sound and melodic phrasing. We wanted the listener to feel that the music is performed by a single organism, with four hands.

I would also like to say a few words about another album I recorded with Adrian Kreda. A year ago, in April 2015, at the S1 Witold Lutosławski studio in Warsaw, we recorded an album entitled “Destiny”. As it turns out, the title is no coincidence. The album features tangos by Astor Piazzola and Tres Romances Argentinos by Carlos Guastavino – all for 2 pianos. The album was recorded by Ewa Guziołek, published by Sarton and is also available for purchase.

Recording the tangos had been on my mind for many years – and thanks to Adrian, the result is better than I could have ever imagined. I always knew his interpretations were amazing, and that his style and taste were simply impeccable. There are moments where he improvises – always with a remarkable sense of class and respect for articulation and sound. People say that duets should not be judged on the basis of individual pianists. However, in this case, I need to say that, without Adrian, such a tasteful album would never have been possible.

Thank you, Dear Adrian.

Duo Granat – Tamara Granat & Adrian Kreda has more projects in the works. Apart from our regular concert performances and recitals in Poland and Europe, we are getting ready for a new album. This time, it will be a recording of W. A. Mozart (concertos in E-flat major KV 356 and F major 242) and J. S. Bach (concertos in C-major BWV 1060 and c minor BWV 1061). The two pianos will be accompanied by our partners from the Prima Vista quartet. The recording will take place in April and May 2017, in Warsaw.

Thank you for reading and… see you soon!


Witam was na moim blogu. Nadszedł czas, żeby podzielić się z wami czymś ważnym.

W kwietniu 2016, w Katowickim budynku NOSPR, duet fortepianowy Duo Granat – Tamara Granat & Adrian Kreda nagrał album pod tytułem „All 6 sonatas for piano 4 hands”. To pierwszy w Polsce dwupłytowy album ze wszystkimi sonatami W. A. Mozarta na 4 ręce. Nad nagraniem czuwała nieoceniona Beata Jankowska-Burzyńska, a wydaniem zajęło się wydawnictwo DUX. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że album jest już w sprzedaży. 

Nagrywając płytę, zrealizowaliśmy jedno z marzeń, ogromną potrzebę podzielenia się naszą interpretacją i sposobem słyszenia oraz rozumienia tej muzyki. Było to dla nas niezwykłe przeżycie i czysta radość muzykowania. Do wykonywania muzyki Mozarta podeszliśmy z wielką pokorą, a im dłużej graliśmy, tym jaśniejszy stawał się nasz cel: prostota, elegancja i wydobycie z instrumentu to, co najpiękniejsze. 

Praca z Adrianem jest cudownym wypełnieniem artystycznym. Jest to pianista, który podziela moją miłość do muzyki, ogromną pasję do gry w duecie, potrzebę wyrażenia myśli. Czerpie ze wspólnej pracy tyle samo radości, co ja. Naszym celem było nagranie tych sonat w sposób lekki, pięknym dźwiękiem, śpiewną frazą. Chcieliśmy, aby słuchacz miał wrażenie, że muzykę wykonuje jeden organizm o czterech rękach.

Wspomnę jeszcze o innej płycie nagranej również w duecie z Adrianem Kreda. Rok temu, w kwietniu 2015 w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego - S1 w Warszawie, nagraliśmy album pod wiele znaczącym dla mnie tytułem „Destiny”. Na płycie znajdują się tanga Astora Piazzolli oraz Trzy Romanse Argentyńskie Carlosa Guastavino na dwa fortepiany. Płytę zarejestrowała Ewa Guziołek, wydało wydawnictwo Sarton i również jest już dostępna w sprzedaży.

Wiele lat nosiłam pragnienie nagrania tych tang, a z Adrianem udało się to zrobić lepiej, niż mogłam sobie wymarzyć. Wiedziałam od zawsze, że Adrian gra tanga w sposób genialny, ma nieprawdopodobne wyczucie stylu i dobry smak. W niektórych momentach improwizuje i dodaje pewne kwestie muzyczne, ale zawsze robi to z niezwykłą klasą i wyczuciem artykulacyjnym i brzmieniowym. Mówi się, że duetów nie powinno oceniać się pod kątem gry indywidualnych pianistów. W tym przypadku muszę jednak powiedzieć, że gdyby nie Adrian, tak wysmakowana i gustowna płyta po prostu nie mogłaby powstać.

Dziękuję Ci za to, Drogi Adrianie.

Duo Granat – Tamara Granat & Adrian Kreda ma kolejne projekty do zrealizowania. Oprócz regularnie wykonywanych koncertów i recitali w kraju i Europie przygotowujemy się do realizacji projektu nagrania wszystkich koncertów W. A. Mozarta (Es dur KV 356 i F dur KV 242) oraz J. S. Bacha (C dur BWV 1060 i c moll BWV 1061) na dwa fortepiany w wersji z kwartetem. Naszym partnerem w tym przedsięwzięciu będzie zaprzyjaźniony kwartet Prima Vista. Nagrania odbędą się w kwietniu i maju 2017 w Warszawie.

Dziękuję wam za uwagę i… do usłyszenia!

Comment