• Narodowe Forum Muzyki (map)
  • 1 plac Wolności
  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, 50-071
  • Poland

Symphony Concert

Duo Granat
Tamara Granat & Krzysztof Jablonski
NFM Symphony Orchestra
Marek Pijarowski - Conductor

Concert Program:

Max Bruch
- Concerto for two pianos and orchestra Op. 88a